دفترچه آزمون

  • فرصت طلایی در هفته‌ پایانی آزمون دکتری

    فرصت طلایی در هفته پایانی در هفته‌ی آخر، باز هم این فرصت را دارید که آموخته‌های‌تان از منابع دکتری را برای آخرین بار مرور کنید. این فرصتی است که می‌توانید آن را به یک شانس…