دفترچه

  • دفترچه تجربیات دوران تحصیل دکتری

      آنچه در این دفترچه میخوانید: گام اول(آمادگی برای ورود به دکتری) گام دوم (قبولی نهایی و ترم اول تحصیل در مقطع دکتری) گام سوم (ترم دوم و ترم سوم)  گام چهارم(امتحان جامع و مصاحبه…