دوره‌های جمع‌بندی

  • دوران جمع بندی آزمون دکتری

    موفقيت در آزمون دکتری و تلاش برای كسب یک نتيجه‌ی مطلوب نيازمند برنامه‌ريزی ويژه‌ای است. مطالعه و برنامه‌ريزی مقطع دکتری : در اين روش،به طور تقريبی، داوطلبان كنكور در ماه‌های مهر، آبان، آذر با برنامه…