دکترای فرانسه

  • سرفصل های درس زبان فرانسه عمومی

    نام بسته درسی : زبان فرانسه تعداد صفحات : 170 صفحه ——————————————————————- فهرست: CHAPITRE I : Faut-il arretêr la croissance? CHPITRE II : Les dattes de Perse CHAPITRE III : Derrieres nouvelles scientifiques CHAPITRE IV…