دکتری آموزش محور

  • تفاوت دکتری پژوهش محور با دکتری آموزش محور

    معاون پژوهشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در نشستی با معاون آموزشی پایگاه خبری آزمون دکتری اذعان کردند که اساس کار دوره ی دکتری آموزش محور که هم اکنون تنها در مقطع دکتری صورت می گیرد، تنها…

  • دکتری پژوهش محور

    دکتری پژوهش محور دکتری پژوهش محور یکی از انواع دکتری می باشد .  در این دوره هزینه های تحصیل به عهده دانشجو می باشد . در این نوع دکتری دوره با پژوهش شروع می شود…