دکتری حرفه ای

  • ویژگی های دکتری تخصصی و دکتری حرفه ای

    دکتری حرفه ای دکتری حرفه ای همان دکتری است و در کل دنیا با نام مدرک دکتری شناخته میشود . در ایران این مدرک برای رشته های داروسازی و بیوتکنولوژی اعطا میشود . برای دکتری…

  • ثبت نام تکمیل ظرفیت دکتری و ارشد دانشگاه آزاد

    ثبت نام انتخاب رشته تکمیل ظرفیت مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ۹۶دانشگاه آزاد آغاز شد و تا ۱۴ مهر ادامه دارد. به گزارش معاون پژوهشی phdphd به نقل از مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد، تمامی داوطلبانی…

  • اعلام شرایط اخذبورس دکتری خارج از کشور

    🔖شرایط اختصاصی داوطلبان ویژه بورس خارج از کشور اعلام شد،که مهمترین آن به شرح زیر است: 📌حداقل میانگین (معدل) نمره های دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته به ترتیب ۱۵ و ۱۷ تراز شده و…