سرنوشت ساز

  • درس سرنوشت ساز برای قبولی در آزمون دکتری

    دروس سرنوشت ساز به دروسی گفته می شود که قبولی یا عدم قبولی داوطلب در آزمون دکتری به آنها وابسته می باشد. این دسته از دروس از اهمیت خاص برخوردار هستند و نمی شود به هیچ…