سهمیه آزمون دکتری وزارت بهداشت

  • اعلام زمانبندی آزمونهای وزارت بهداشت سال 97

    به گزارش پایگاه خبری phdphd، به نقل از مرکز سنجش آموزش پزشکی زمان برگزاری آزمون های مختلف وزارت بهداشت  از جدول زیر قایل دانلود می باشد. (جهت کسب اطلاع از جذب اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت…