طرح های پژوهشی

  • اولویت های پژوهشی در حوزه بانک تجارت

    طبق فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت پژوهش و فناوری تولید علم، فقط انتقال علم نیست؛ نوآوری علمی در درجه اوّلِ اهمیت است. این را من از این جهت می‏گویم که باید یک فرهنگ بشود.…

  • هشتمین سمینار ابرساختار های جبری و ریاضیات فازی

    دانشگاه مازندران در تاریخ 12 و 13 مهر 1396 برگزار میکند ،دانشگاه مازندران، مرکز پژوهشی ابرساختارهای جبری و ریاضیات فازی، انجمن سیستم های فازی ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از حامیان این نمایش هستند .…