ظرفیت پذیرش

  • حذف تعدادی از رشته محلهای دانشگاه علمی کاربردی

        جواد حاتمی در نشست خبری در سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام کرد: با توجه به این که یکی از اقدامات دانشگاه ماموریت‌گرا کردن مراکز بوده بنابراین برخی کد رشته‌ محل‌های تحصیلی…

  • ٣١ مرداد مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد پزشکی

    رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از مهلت یک روزه انتخاب رشته برای مجازین کنکور کارشناسی ارشد پزشکی سال ۹۶ خبر داد. وی افزود در خصوص انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی گفت: از میان ۲۸…