فراخوان پژوهشی

  • فراخوان پژوهشی سامانه جامع اولویت های پژوهشی کشور

    سامانه جامع اولویت های پژوهشی کشور در راستای سرمایه گذاری علمی برای مقطع دکتری فراخوان پژوهشی اعلام کرده است. موضوعات مورد نظر: بهبود کیفیت غذایی (ویتامین ها، مواد معدنی و …) از طریق مهندسی ژنتیک مدل سازی مدیریت استعدادها…