فناوری و نوآوری

  • نشست فناوری سند نویسی در ایران

    اولین نشست گپ و گفت‌های صمیمی و نقادانه در زمینه سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری با موضوع فناوری سندنویسی یا کاریکاتور سندنویسی در ایران روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه برگزار می‌شود. محل برگزاری: مرکز رشد…