فیپا

  • چگونگی ترجمه کتاب

    برای ترجمه کتاب اصولا اطلاعات زیادی در دسترس نیست اما در اینجا سعی شده است مراحل مهم ترجمه کتاب ارائه شود تا کسانی که تصمیم دارند اقدام به ترجمه کتاب نمایند با دانش کافی در…

  • جزئیات و شرایط چاپ کتاب

    در این بخش در زمینه مراحل ، شرایط و جزئیات چاپ کتاب به صورت مفید و مختصر راهنمایی صورت میگیرد. مرحله اول  برای چاپ کتاب بعد از نوشته شدن کتاب ، تایپ، ویراستاری و صفحه…