مصاحبه تخصصی

  • دفترچه تجربیات دوران تحصیل دکتری

      آنچه در این دفترچه میخوانید: گام اول(آمادگی برای ورود به دکتری) گام دوم (قبولی نهایی و ترم اول تحصیل در مقطع دکتری) گام سوم (ترم دوم و ترم سوم)  گام چهارم(امتحان جامع و مصاحبه…

  • جذب دانشجویphd در دانشگاه مذاهب

    به نقل از معاون دانشجویی دانشگاه مذاهب ، ظرفیت پذیرش این دانشگاه در مقطع دکترای تاریخ اسلام، فقه و حقوق توسط سایت رسمی این دانشگاه اعلام شده است. باتوجه به اعلام نتایج اولیه آزمون ورودی دکتری امسال توسط سازمان…