مقطع دکترا وزارت بهداشت

  • زمانبندی آزمون زبان MHLE وزارت بهداشت سال ۹۷

    به گزارش پایگاه خبری phdphd، تقویم آزمون زبان عمومی وزارت بهداشت در سال ۹۷ در شش نوبت برگزار می گردد. برای دریافت جدول آزمون زبان MHLE کلیک کنید برنامه زمان بندی برگزاری آزمون های زبان انگلیسی…