مولفان

  • روش های دریافت مجوز چاپ کتاب

    مولفان و مترجمان بعد از مراحل نگارش کتاب (برای اطلاعات تکمیلی میتوانید 6 گام برای نگارش کتاب های علمی را کلیک کنید) می توانند به دو روش زیر برای دریافت مجوز چاپ کتاب اقدام کنند :…