ناشر

  • چگونگی ترجمه کتاب

    برای ترجمه کتاب اصولا اطلاعات زیادی در دسترس نیست اما در اینجا سعی شده است مراحل مهم ترجمه کتاب ارائه شود تا کسانی که تصمیم دارند اقدام به ترجمه کتاب نمایند با دانش کافی در…

  • روش های دریافت مجوز چاپ کتاب

    مولفان و مترجمان بعد از مراحل نگارش کتاب (برای اطلاعات تکمیلی میتوانید 6 گام برای نگارش کتاب های علمی را کلیک کنید) می توانند به دو روش زیر برای دریافت مجوز چاپ کتاب اقدام کنند :…