نوآوری در شیمی و مهندسی شیمی

  • پنجمین کنفرانس نوآوری در شیمی و مهندسی شیمی

    مرکز نوآوری در شیمی و مهندسی شیمی ، با رویکرد توسعه یافته های دانش آموختگان این رشته ها ، اقدام به برگزاری پنجمین کنفرانس نوآوری در شیمی و مهندسی شیمی کرده است. محورهای کنفرانس: انرژی های…