هیات علمی

  • ممنوعت جذب هیات علمی دانشگاه ارومیه

    به گزارش پایگاه خبری phdphd، رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه در نشست رئیس و معاونان دانشگاه ارومیه با دانشجویان دکتری عضو «کمپین مطالبات دکتری وزارت علوم» دراین دانشگاه، درباره ممنوعیت استخدام فارغ التحصیل دانشگاه…