وزارت نیرو

  • استخدام سمت مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو

    وزارت نیرو جهت پست مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌ رسانی وزارت نیرو از بین واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید. شرایط احراز سمت مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی 1. برخورداری از صلاحیت‌های عمومی بر اساس قوانین…