پیش خوانی

  • چرا پیش خوانی در آزمون دکتری موثر است؟

     برای سنجش و بازیابی مطالب خوانده شده در آزمون دکتری ، تثبیت مطالب در دوره پیش خوانی مهم است.(چهار استراتژی کاربردی برای تثبیت مطالب درسی). مراحل انجام پیش‌ خوانی موفق چیز جداگانه‌ای از مراحل انجام مطالعه‌ی موفق…

  • پیش‌خوانی موفق در ازمون دکتری

    از سری روش‌های مؤثر برای مطالعه دکتری، روش پس‌خبا است که از مراحل زیر تشکیل شده است: پیش‌خوانی  2- سؤال کردن   3- خواندن  4- بازگفتن (بازیابی)   5- آزمودن مرحله‌ی اول را پیش‌خوانی می‌نامیم. شما باید…