گردهمایی

  • تفاوت کنفرانس و کنگره چیست؟

    یکی از مواردی که هر فرد فرهیخته در طول مدت تحصیلی و علمی خود با آن روبه رو شده است ، حضور یا ارائه مقاله در یک کنفرانس،کنگره ،سمینار و همایش است. تفاوت کنفرانس و…