10 کشور برتر

  • ایران در لیست کشورهای برتر حوزه نانوتکنولوژی

    به گزارش رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته 3 بخش بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و آی‌تی دنیا را متحول خواهند کرد. در کلیه بخش های مهندسی، پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، زیست شناسی، فیزیک، شیمی، فناوری‌ها، محیط…