5 نکته مهم مصاحبه دکتری

  • 18 تیر آخرین زمان تغییر اولویت انتخاب رشته دکتری ۹۶

    آخرین زمان تغییر اولویت کدرشته‌محل‌های انتخابی دعوت شدگان به مصاحبه دکترا 1396 هجدهم تیر ماه می باشد. سازمان سنجش اعلام کرد متقاضیان درخواست خود را با نوشتن اطلاعات کامل ،پرینت انتخاب رشته و تعیین اولویت…