impact factor

  • اشنایی با مجلات ISC در مصاحبه دکتری

    نظام استنادی علوم کشورهای اسلامی، نخستین نظام رتبه بندی استنادی در جمهوری اسلامی ایران است که توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز تهیه شده است. (پس از ISI پایگاه استنادی علمی…