isi،مجلات isi،مجلات،مقالات،فرایند داوری،مصاحبه دکتری،اخبار دکترا،پی اچ دی،نمایه،نمایه کردن مجلات

  • دکتری پردیس بین الملل دانشگاه ها

    پذیرش در دوره های تخصصی دکتری شامل دوره های روزانه،شبانه،غیرانتفاعی و پردیس بین الملل می باشد که در این دوره ها از دانشجویان هزینه دریافت میشود. یکی از این راه ها برای ورود به دکتری…