MCHE

  • آزمون زبان تولیمو در مصاحبه دکترا

    آزمون زبان تولیمو یا TOLIMO توسط سازمان سنجش آموزش کشور طراحی و اجرا می شود که در واقع آزمونی استاندارد برای تعیین سطح دانش زبان انگلیسی می باشد. بیشتر متقاضیان این آزمون زبان تولیمو را داوطلبان آزمون دکتری تشکیل می‌دهند…

  • امتیاز آزمون MCHE در دکتری

    MCHE  از عنوان وزارت فرهنگ و آموزش عالی گرفته شده این در حالی است که سالهاست این وزارتخانه تحت عنوان  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خوانده می شود. آزمون MCHE، در مقایسه با امتحاناتTOEFL  و IELTS…

  • آزمون MSRT چیست؟

    MSRT چیست؟ آزمون MSRT در واقع همان MCHE است که توسط اداره بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم نام آن تغییر پیدا کرده است. اما تفاوتی در آزمون ایجاد نشده است و کلیه سرفصل…