ORCID

  • اشنایی با کد ORCID در مقالات

    شاید شما هم در هنگام ارسال مقاله به برخی از ژورنال ها با این عبارت برخورد کرده اید.  ORCID یا  Open Researcher and contributor ID یک کد شامل حروف و اعداد (۱۶کارکتر) می باشد که…