Paraphrasing

  • انواع سرقت ادبی

    سرقت ادبی یا Plagiarism می تواند به دو صورت اتفاق بیفتد: عامدانه: نویسنده بخشی از متن را بدون ارجاع در متن خود وارد نموده است غیر عمد یا  Unintentional plagiarism: نویسنده بدون اطلاع و صرفا…