PJCR

  • ویژگی های JCR و PJCR

    JCR یا گزارش استنادی مجلات یکی از روش های ارزیابی مجلات و اثراتشان در جامعه JCR می باشد که بیش از 8000 مجله به ان استناد شده است و اطلاعات ان از سال 1997 موجود…

  • اشنایی با مجلات ISC در مصاحبه دکتری

    نظام استنادی علوم کشورهای اسلامی، نخستین نظام رتبه بندی استنادی در جمهوری اسلامی ایران است که توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز تهیه شده است. (پس از ISI پایگاه استنادی علمی…