PMP و OSCE

  • اعلام نتایج آزمون کتبی دانشنامه های پزشکی

    نتایج آزمون های کتبی 31 دوره دانشنامه فوق تخصصی و شصت و چهارمین دوره دانشنامه تخصصی اعلام شد، افراد دارای حد نصاب به مرحله مصاحبه معرفی شدند. و نتایج نهایی در ۱۹ مهرماه و پس…