SAGE امریکا

  • معرفی انتشارات علمی دانشگاهی SAGE امریکا

    سارا میلر مک کیون موسس انتشارات sage  که در سال 1965 تاسیس گردید برای حمایت از انتشار دانشگاهی قابل استفاده و آموزش یک جامعه جهانی این ایده را عملی و پردازش نمود . SAGE ارائه پیشرو…