Scholarship

  • بورسیه ( Fellowship و Scholarship ) چیست ؟

    بورسیه (Scholarship) که معمولا به آن بورس گفته می شود، برای تشویق افراد به ادامه تحصیل می باشد. معمولا برای گرفتن این بورس شرایط تحصیلی خوب نیاز است (برای داشتن اطلاعات تکمیلی در زمینه بورسیه بورسیه…