SID

  • جزئیات پایگاه اطلاعاتی SID

      مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به عنوان یک پایگاه و بانک اطلاعات علمی خدمات مورد نیاز کاربران خود را پوشش می دهد. خدمات این پایگاه عبارتند از: – امکان سفارش مقالات، نشریات و کتاب…