TOEFL ، IELTS ، TOLIMO

  • اعلام جزئیات بورس خارج از کشور دکتری سال 96

     براساس یکی از بندها، طبق قانون اصلاح ماده ۳ قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور در شرایط برابر اولویت با داوطلبان متأهل است. در دفترچه راهنمای آزمون دکتری ۹۶ حداقل میانگین (معدل) نمره های…