کد خبر: 22697

تاریخ بروزرسانی : 1396/10/25

معرفی جامع و تخصصی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

 معرفی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در گروه علوم انسانی مجموعه جغرافیا قرار گرفته است .

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ التحصیل از رشته های علوم جغرافيايي (تمامي رشته ها)، برنامه ريزي توسعه منطقه اي، اقتصاد كشاورزي، توسعه روستايي میتوانند در کنکور  دکتریجغرافیا و برنامه ریزی روستایی شرکت نمایند.

 

آینده شغلی و بازار کار رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

این گرایش به بررسی رابطه شهر و روستا، برنامه ریزی و توسعه روستایی، نوسازی و آینده روستاها، روستاهای آینده، علل و عوامل مهاجرت روستانشینان، بهداشت و اوقات فراغت روستائیان، حفظ محیط زیست، نحوه حمل و نقل، کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادی روستاها می پردازد. (برای خواندن ادامه مطلب برای بازار کار رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کلیک کنید).

 

دروس امتحانی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.روش تحقیق در جغرافیا

2.جغرافیای روستایی

3.دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی

4.تکنیک ها و روش های برنامه ریزی روستایی

برای دریافت سرفصل های رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (مصوب وزارت علوم )کلیک کنید.


 

منابع پیشنهادی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی:

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ج‍غ‍راف‍ی‍ا/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ج‍ی‍د ج‍اوری‌

ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ / م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ پ‍اپ‍ل‍ی‌ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ر اب‍راه‍ی‍م‍ی‌

 

www.phdphd.org

 

 

 

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه