کد خبر: 18486

تاریخ انتشار: 24 آبان ، 1396

معرفی منبع اصول مهندسی دریا

Rating: 5.0. From 1 vote. Please wait… منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران  سواحل، بنادر و سازه های دریایی – درس مبانی هیدرولیک دریا – منبع اصول مهندسی دریا   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مبانی هیدرولیک دریا کلیک کنید. – سرشناسه : س‍ورن‍س‍ن‌،‏‫ راب‍رت‌ ام.‬، ‏‫۱۹۳۸ – م.‏‬ Sorensen, […]

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مهندسی- عمران  سواحل، بنادر و سازه های دریاییدرس مبانی هیدرولیک دریا – منبع اصول مهندسی دریا

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مبانی هیدرولیک دریا کلیک کنید.

سرشناسه:س‍ورن‍س‍ن‌،‏‫ راب‍رت‌ ام.‬، ‏‫۱۹۳۸ – م.‏‬
Sorensen, Robert M.
‏عنوان و نام پديدآور:اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دری‍ا ( ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ دری‍ا، س‍ازه‌ه‍ای‌ دری‍ای‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍واح‍ل )/ [راب‍رت‌ ام‌. س‍ورن‍س‍ن‌]؛ ت‍رج‍م‍ه‌ خ‍س‍رو ب‍رگ‍ی‌.
‏مشخصات نشر:ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌‏‫، ۱۳۷۹.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۳۲۹ص.‬
‏فروست:ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌‏‫؛ ۲۴۶۰.‬
‏شابک:‏‫۱۷۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫:‏‫‭‎964-03-4246-7‬‬ ؛ ‏‫۴۸۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ دوم‬‏‫‭978-964-03-4246-6:‬
‏يادداشت:‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‎Basic coastal engineering‬.
‏يادداشت:چاپ دوم : ۱۳۸۸.
‏یادداشت:ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع:مهندسی صنایع دریایی
‏موضوع:امواج دریایی
‏موضوع:سازه‌های هیدرولیکی
‏شناسه افزوده:ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو، ‏‫۱۳۳۵ -‏‬، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده:دانشگاه تهران. موسسه انتشارات
‏رده بندی کنگره:‏‫‭‭TC۱۶۴۵‏‫‭/س۹‮الف‬۶ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی:‏‫‭۶۲۰/۴۱۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی:‭م‌۷۹-۷۵۷۳

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مهندسی- عمران  سواحل، بنادر و سازه های دریاییدرس مبانی هیدرولیک دریا – منبع اصول مهندسی دریا

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مبانی هیدرولیک دریا کلیک کنید.

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
حتماً بخوانید   معرفی منبع دکتری سیستم های اجرای پروژه در صنعت ساختمان
ارسال دیدگاه

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.