کد خبر: 18486

تاریخ بروزرسانی : 1396/08/24

معرفی منبع اصول مهندسی دریا

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مهندسی- عمران  سواحل، بنادر و سازه های دریاییدرس مبانی هیدرولیک دریا – منبع اصول مهندسی دریا

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مبانی هیدرولیک دریا کلیک کنید.

سرشناسه : س‍ورن‍س‍ن‌،‏‫ راب‍رت‌ ام.‬، ‏‫۱۹۳۸ – م.‏‬
Sorensen, Robert M.
‏عنوان و نام پديدآور : اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دری‍ا ( ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ دری‍ا، س‍ازه‌ه‍ای‌ دری‍ای‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍واح‍ل )/ [راب‍رت‌ ام‌. س‍ورن‍س‍ن‌]؛ ت‍رج‍م‍ه‌ خ‍س‍رو ب‍رگ‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌‏‫، ۱۳۷۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۲۹ص.‬
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌‏‫؛ ۲۴۶۰.‬
‏شابک : ‏‫۱۷۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫:‏‫‭‎964-03-4246-7‬‬ ؛ ‏‫۴۸۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ دوم‬‏‫‭978-964-03-4246-6:‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‎Basic coastal engineering‬.
‏يادداشت : چاپ دوم : ۱۳۸۸.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : مهندسی صنایع دریایی
‏موضوع : امواج دریایی
‏موضوع : سازه‌های هیدرولیکی
‏شناسه افزوده : ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو، ‏‫۱۳۳۵ -‏‬، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭TC۱۶۴۵‏‫‭/س۹‮الف‬۶ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۶۲۰/۴۱۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۷۵۷۳

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مهندسی- عمران  سواحل، بنادر و سازه های دریاییدرس مبانی هیدرولیک دریا – منبع اصول مهندسی دریا

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مبانی هیدرولیک دریا کلیک کنید.

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه