کد خبر: 22618

تاریخ بروزرسانی : 1396/10/21

جزئیات شیوه نامه اجرائی مصاحبه آزمون دکتری

Rating: 4.7. From 3 votes.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

شیوه نامه اجرائی مصاحبه آزمون دکتری به منظور ایجاد وحدت رویه در پذیرش دانشجوی دکتری تهیه شده است.پذیرش دانشجو در مقطع دکتری دارای دو مرحله است که مرحله اول به سنجش علمی مربوطه می شود که سازمان سنجش مجری آن است.مرحله دوم شامل بررسی سوابق علمی داوطلبان است که به موسسات پذیرنده واگذار شده است.

بررسی سوابق عملی داوطلب شامل :

الف) امتیاز پژوهشی، ب) امتیاز آموزشی، ج) امتیاز آزمون اختصاصی یا مصاحبه را در بر می گیرد.

برگزاری آزمون اختصاصی ممنون است.

جهت دریافت امتیازات به تفکیک کلیک کنید

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 4.7. From 3 votes.
Please wait...
ارسال دیدگاه