کد خبر: 22738

تاریخ بروزرسانی : 1396/10/25

معرفی جامع و تخصصی رشته ژئومورفولوژی

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

معرفی رشته ژئومورفولوژی

رشته ژئومورفولوژی در گروه علوم انسانی مجموعه جغرافیا قرار گرفته است .

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ التحصیل از رشته های علوم جغرافيايي (تمامي رشته ها)، زمين شناسي(علوم زمين)، آبخيزداري میتوانند در کنکور  دکتریژئومورفولوژی شرکت نمایند.

 

آینده شغلی و بازار کار رشته ژئومورفولوژی

ژئومورفولوژی علم شناسایی اشکال ناهمواریهای زمین است ، این واژه از زبان یونانی گرفته شده و از سه جز Geo به معنی زمین ، Morphe به معنی شکل و Logos به معنی شناسایی ترکیب یافته است . (برای خواندن ادامه مطلب برای بازار کار رشته ژئومورفولوژی کلیک کنید).

 

دروس امتحانی رشته ژئومورفولوژی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.روش تحقیق در جغرافیا

2.ژئومورفولوژی ایران

3.تکنیک ها و مدل ها در ژئومورفولوژی

4.دیدگاه ها و نظریه های ژئومورفولوژی

برای دریافت سرفصل های رشته ژئومورفولوژی (مصوب وزارت علوم )کلیک کنید.


 

منابع پیشنهادی رشته ژئومورفولوژی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی:

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ج‍غ‍راف‍ی‍ا/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ج‍ی‍د ج‍اوری‌

ژئومورفولوژی ایران/تالیف ابراهیم مقیمی

ژئ‍وم‍رف‍ول‍وژی‌ ای‍ران‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍ود ع‍لای‍ی‌طال‍ق‍ان‍ی‌

 

www.phdphd.org

 

 

 

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه