کد خبر: 18927

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ش‍ا

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه زبان و ادبیات فارسیدرس کلیات ادبی – منبع دکتری تاریخ جهانگشا

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس کلیات ادبی کلیک کنید.

 

سرشناسه : م‍س‍ل‍م‍ی‌ف‍ر، م‍ح‍م‍د، – ۱۳۴۹
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ش‍ا/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د م‍س‍ل‍م‍ی‌ف‍ر
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍رآغ‍از، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۲۸
‏فروست : (م‍دی‍ری‍ت‌ ن‍وی‍ن‌ در م‍ت‍ون‌ ک‍ه‍ن‌ ف‍ارس‍ی‌ج‌. ۷)
‏شابک : ‎964-8953-05-8
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع : م‍دی‍ری‍ت‌ در ادب‍ی‍ات‌
‏موضوع : ادب‍ی‍ات‌ — م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : PIR۴۰۰۹‭/م‌۴م‌۴،۷.ج‌
‏رده بندی دیویی : ۰‮ف‍ا‬۸/۹۳۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۱۹۳۶

 

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه زبان و ادبیات فارسیدرس کلیات ادبی – منبع دکتری تاریخ جهانگشا

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس کلیات ادبی کلیک کنید.

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری

No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه