کد خبر: 22949

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/24

معرفی جامع و تخصصی رشته مدیریت دولتی

Rating: 5.0. From 3 votes.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

معرفی رشته مدیریت دولتی

رشته مدیریت دولتی در گروه علوم انسانی قرار گرفته و دارای گرایش های زیر می باشد.

1.تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

2.مدیریت تطبیقی و توسعه

3.رفتار سازمانی

4.مدیریت منابع انسانی

5.سیاست گذاری دولتی

6.رفتاری

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی رشته ها میتوانند در کنکور دکتری مدیریت دولتی شرکت کنند.

 

آینده شغلی و بازار کار رشته مدیریت دولتی

هدف رشته مديريت دولتي، تربيت مديران شايسته اي است كه بتوانند وظايف را به نحو احسنت در تشكيلات دولت انجام دهند.
اين وظايف عبارتند از : -1 برنامه ريزي و اجراي آن. 2 -سازمان دهي يا تقسيم وظايف بين كاركنان يك سازمان به نحوي كه با تقسيم كار بتواند مهارت پرسنل خود را در پرداختن به كارهاي جزئي افزايش دهد.(برای خواندن ادامه مطلب بازار کار رشته مدیریت دولتی  کلیک کنید).

 

دروس امتحانی رشته مدیریت دولتی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.امار و کاربرد آن در مدیریت

2.مبانی سازمان و مدیریت

3.اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

4.نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی

5.نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی

 

برای دریافت سرفصل های رشته مدیریت دولتی (مصوب وزارت علوم )کلیک کنید.


 

منابع پیشنهادی رشته مدیریت دولتی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی:

آمار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ ع‍ادل‌ آذر، م‍ن‍ص‍ور م‍وم‍ن‍ی‌

مبانی س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌/ ع‍ل‍ی‌ رض‍ائ‍ی‍ان‌ ؛ وی‍راس‍ت‍ه ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر پ‍ورع‍زت‌

مدیریت عمومی/ سید‌مهدی الوانی

مدیریت اسلامی: رویکردها/ علی‌نقی امیری، حسن عابدی‌جعفری؛ ویراستار علمی سیدعلی علوی

مدیریت اس‍لام‍ی‌/ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر اف‍ج‍ه‌ای‌

خط‌مشی‌ گذاری عمومی و فرایند آن/ تالیف حمیدرضا قاسمی

تص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ خ‍ط م‍ش‍ی‌ دول‍ت‍ی‌/ ح‍س‍ن‌ گ‍ی‍وری‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا رب‍ی‍ع‍ی‌م‍ن‍دج‍ی‍ن‌

مدی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ ن‍وی‍ن‌: ن‍گ‍رش‍ی‌ راه‍ب‍ردی‌ (اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌) س‍ی‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ا، م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ن‍ظری‍ه‌ه‍ا/ ن‍وش‍ت‍ه‌ آون‌ ه‍ی‍وز؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ه‍دی‌ ال‍وان‍ی‌، س‍ه‍راب‌ خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ش‍وری‍ن‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا م‍ع‍م‍ارزاده‌طه‍ران‌

مبانی مدیریت دولتی/ سیدمهدی الوانی، حامد محمدی

 

 

www.phdphd.org

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 3 votes.
Please wait...
ارسال دیدگاه